Pobal Chluain Tarbh

Craolacháin Déardaoin
Ean 16ú & 23ú @
5.30pm

Tá Pobal Chluain Tarbh, pobal deonach Gaeilge, ar an saol ón mbliain 1972 agus é mar aidhm aige“Pobal a thógáil le Gaeilge”. Reachtáileadh iliomad imeachtaí le dha scór bliain anuas dírithe ar idir óg agus aosta.Ón mbliain 1980 i leith reachtáiltear Éigse Chluain Tarbh –féile pobail seachtaine- ina mbíonn eagrais eile pobail páirteach.

Tá nasc dlúth ag Pobal Chluain Tarbh lenár gcomheagras Gaeilge – “Briathar Beo”-atá ag reachtáil ranganna Gaeilge seachtainiúla le sé bliana déag anuas; le grúpa macarónach Clasach de Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus le raidio pobail “Near F.M”, ina nglactar páirt I gcláracha éagsúla ó am go chéile.

Tá Pobal Chluain Tarbh an-mhórálach as na húdair Gaeilge ón gceantar. Is liosta le háireamh iad agus tá fiontar idir lámha faoi láthair lena saol agus a saothar a chur ar phár.

Le glúnta anuas tá líon mór daoine I gCluain Tarbh go bhfuil an Ghaeilge ar eolas acu agus tá sé mar sprioc ag Pobal Chluain Tarbh deiseanna a labhartha a chruthú.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pobal Chluian Tarbh is an Irish volunteer community which has been in existence since 1972 and aims to “build a community language “. They have held numerous events over the past two decades aimed at young and older people. Since 1980 they have run Clontarf Poetry Festival – a community week, involving other community organisations.

Pobal Chluian Tarbh are closely linked with community groups – ”

Briathar Beo” – holding language classes weekly for the last sixteen years ; Comhaltas – a group of traditional Irish musicians doing Macaronic singing; and Near FM – a community radio station, where we occasionally participate in different programs.

Pobal Chluian Tarbh is very proud of the Irish authors from the area .

A venture is underway to create a list of authors and have their lives and works put to paper.

In past generations, a large number of people in Clontarf knew Irish, and it is Pobal Chluian Tarbh ’s goal to create opportunities to speak the language.”

The series is made with the support of the Broadcasting Authority of Ireland Sound & Vision scheme, funded by the Television licence fee.