Pobal Chluain Tarbh ag Seoladh


Sa Phictiúr: Seán, Aoife agus Úna.
Ag seoladh Pobal Chluain Tarbh sa Tillies Caife ar an gCéadaoin 15ú Eanáir.
Tá Pobal Chluain Tarbh an sraith ghearr faoin cainteoirí Gaeilge sa cheantar Chluain Tarbh.

Pictured: Seán, Aoife and Úna
At the Launch of Pobal Chluain Tarbh in Tillies Cafe on Wednesday January 15th.
Pobal Chluain Tarbh is a short series about Irish speakers in the Clontarf area.

Faigh tuilleadh eolais http://nearfm.ie/pobal-chluain-tarbh/
Find more information http://nearfm.ie/pobal-chluain-tarbh/