Norman Davies Interview. 18 September 2010

Na przykład w historii Polski nowoczesnej, na jej kartach najnowszych, ostatnich 200 lat odnajdziemy wiele powstań. Nie oznacza to jednak, że każdy Polak , bez wyjątku jest powstańcem. W waszym społeczeństwie występują, i występowały różne postawy wobec tradycji powstań, od powstańczego uwielbienia…

Encore October 1st

Our first clip of the show comes from ‘The Arts Programme’, Emer O’Kelly, speaks to Lorraine May about Culture Night and Rebecca Blomfield speaks to Amanda O’Sullivan who is the director of a new play called Lipstick. Our next clip comes from…