Ar Muin Na Muice

Aoife Nic Canna ag labhairt leis an údar Esther Göbl Uí Nualláin a scríobh ‘Eachtraí Uchtaigh’ scéalta do dhaoine óga, agus an scéal ‘Mantach’ ón leabhar léite ag Róisín Ní Bheirn.

Ar Muin Na Muice

Mairéad Holt ag caint Le Fionnula Ní Chaisidigh faoi Ard-Fheis an Chomhdáil Chéilteach i Ros Cairbre, Co Chorcaigh. Sin teacht le chéile Eire, An Bhreatain Bheag, Alba, Corn na Breataine, Oileán Mhanainn & An Bhriotáin don seachtain. Féach http://www.ccheilteach.ie/