Ar Muin Na Muice

Mairéad Holt ag caint Le Fionnula Ní Chaisidigh faoi Ard-Fheis an Chomhdáil Chéilteach i Ros Cairbre, Co Chorcaigh. Sin teacht le chéile Eire, An Bhreatain Bheag, Alba, Corn na Breataine, Oileán Mhanainn & An Bhriotáin don seachtain. Féach http://www.ccheilteach.ie/