An osclófar mórán Gaelcholáistí nua? – An Foras Pátrúnachta @ Near FM (12 Lúnasa 2021)

Labhair Darren Mac an Phríora le Cormac McCashin ón bhForas Pátrúnachta faoi mhíshástacht an Fhorais maidir leis an easpa Gaelcholáistí nua sa stáit agus an easpa polasaí le haghaidh bhunú na ngaelcholáistí nua seo go ginearálta. Is gá cur go mór le líon na nGaelcholáistí sa stáit má tá an Rialtas agus an Roinn Oideachais a spriocanna a bhaint amach chun líon na ndaltaí a fhreastalaíonn ar scoileanna Gaeilge á dhúbailt roimh 2030 agus labhair Darren le Cormac faoin sprioc seo a d’fhógair an tAire Oideachais ag deireadh 2019.

 

 
DJP